Društvo KRIŽEMKRAŽEM

Prava igra. Prave črke. Pravi ljudje.

Vsebine v kategoriji

Beseda turnirja: TEŽIŠČNICA
... je daljica, ki poteka od oglišča trikotnika do razpolovišča nasproti ležeče stranice (trikotnik razdeli v dva ploščinsko enaka dela).

Lepa desetica, v kateri so zastopani vsi trije šumniki in je nominalno vredna kar 27 točk. Čestitke, Gregor Rojko!